Zastosowanie folii w przemyśle mięsnym

wrz 14, 2023

Dobór odpowiedniego materiału i formy opakowania dla konkretnego produktu spożywczego zależy od wielu czynników. Najważniejsze są czynniki związane bezpośrednio z właściwościami fizykomechanicznymi pakowanego produktu. W praktyce oznacza to konieczność bardzo świadomego wyboru opakowań, który uwzględnia obok wspomnianych czynników uwzględnia również znajomość procesów powodujących ograniczenie przydatności produktu do spożycia oraz sposób i warunki transportu wyrobu do odbiorców.

W przemyśle mięsnym bardzo popularne są folie do pakowania żywności. To wyroby różniące się pod względem przenikalności pary wodnej, przenikalności gazów, wytrzymałości mechanicznej, możliwości zgrzewania czy poziomu transparentności.

Folie w przemyśle mięsnym

Pakowaniu w folie i opakowania powstające na bazie folii poddaje się mięso i wyroby mięsne surowe lub peklowane. Folie opakowaniowe znajdujące zastosowanie w tym procesie odznaczają się różnorodnymi cechami barierowości w stosunku do gazów i pary wodnej. Stosuje się je do pakowania mięsa i przetworów mięsnych z zastosowaniem próżni (tzw. pakowanie próżniowe) oraz w atmosferze modyfikowanej MAP (Modłfied Atmosphere Packaging) i kontrolowanej CAP (Controlled Atmosphere Packaging).

Poszukiwanie materiałów o optymalnych właściwościach doprowadziło do sytuacji, w której w przemyśle mięsnym stosuje się prawie wyłącznie materiały łączone. Zapewniają one odpowiednie parametry opakowania w zakresie:

  • mechanicznej stabilności opakowania.
  • zapewnienia odpowiedniej bariery dla tlenu (mięso zapakowane w folie PE traci pożądaną barwę w ciągu 1 do 2 dni ze względu na to, że folia PF jest przepuszczalna dla tlenu, który utlenia czerwony barwnik mięsa; w ten sposób produkt staje się mniej atrakcyjny dla klienta końcowego, który utożsamia charakterystyczną barwę mięsa z jego świeżością i wysoką jakością),
  • ochrony przed czynnikami mechanicznymi (wytrzymałości na rozerwanie lub przebicie).

Folia spożywcza PE w przemyśle mięsnym

Wspomnieliśmy już, że folia PE nie jest najlepszym wyborem jeśli chodzi o produkcję opakowań jednostkowych dla wyrobów z wydłużonym terminem przydatności do spożycia. Ma ona jednak zastosowanie do pakowania kebabów w zakładach produkcyjnych. Swoją popularność w tej gałęzi przemysłu mięsnego zawdzięcza barierowości na wodę i odporności na mrożenie, co przekłada się na możliwość długiego utrzymywania produktu we właściwych parametrach. Ponadto folia PE zabezpiecza produkt przed zanieczyszczeniami, co ułatwia przechowywanie mięsa w optymalnych warunkach higienicznych.