Czy recycling tworzyw sztucznych jest opłacalny?

lut 21, 2024

Pojawienie się idei gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) przełożyło się na wzrost popytu na regranulaty oraz ceny tworzyw z odzysku, które w 2020 roku były zbliżone do cen tworzyw pierwotnych.  

Rok 2023 był trudny dla krajowego recycklingu, ale nie krytyczny. Spadek cen tworzyw pierwotnych wywarł presję na ceny regranulatów, co wiązało się ze spadkiem popytu na tworzywa recyklingowane. Spadek cen i towarzyszący mu spadek popytu stawiają pod znakiem zapytania opłacalność recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego

Gospodarka Obiegu Zamkniętego (GOZ) to model gospodarczy, który różni się od tradycyjnego, linearnego modelu gospodarki, polegającego na „wydobądź, wyprodukuj, zużyj, wyrzuć”. W modelu linearnym, zasoby są wydobywane, przekształcane w produkty, używane, a po zakończeniu ich życia użytkowego trafiają na wysypiska lub do spalarni śmieci.

Gospodarka Obiegu Zamkniętego dąży do minimalizowania odpadów i maksymalizowania wykorzystania zasobów. Ma na celu który jest zrównoważony dla środowiska, opłacalny dla biznesu i korzystny dla społeczeństwa. Jest to podejście, które stara się odpowiedzieć na wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem, takie jak zmiany klimatyczne, utrata bioróżnorodności i wyczerpywanie zasobów naturalnych.

GOZ w kontekście tworzyw sztucznych

W ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego tworzywa sztuczne nabierają nowego wymiaru. Są projektowane tak, aby były łatwiejsze do odzyskania, ponownego przetworzenia i użycia. Kluczowym aspektem GOZ w kontekście tworzyw sztucznych jest innowacja w projektowaniu produktów oraz rozwój technologii recyklingu, które umożliwiają efektywniejsze odzyskiwanie i przetwarzanie materiałów. Dzięki temu, tworzywa sztuczne mogą być wielokrotnie przetwarzane bez znaczącej utraty jakości, co zmniejsza potrzebę wykorzystania nowych surowców i ogranicza ilość odpadów.

Opłacalność recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce

Rynek krajowy wciąż wydaje się nie być gotowy na ekologiczne rozwiązania, i choć tworzywa są odzyskiwane i przetwarzane w tworzywa recyklingowane, krajowy popyt na tworzywa surowcami z odzysku nie wynosi nawet 5%. Zarówno popyt, jak i poziom cen nie zapewniają stabilnej i rentownej produkcji. Mimo to, firmy GOZ są najszybciej rosnącym segmentem biznesu recyklingowego w Polsce.

Stabilność dla biznesu podążającego ścieżką do pełnego zamknięcia pętli surowcowej (od kupna lub zbiórki odpadów, przez  ich przetworzenie na regranulat, a następnie wyprodukowania pełnowartościowego produktu końcowego) wynika głównie z chłonności rynków UE na produkty eko. Na ekologiczne produkty powstające na bazie surowca z recyclingu firma może narzucić wyższe marże. Jednocześnie firmy GOZ mogą liczyć na szereg unijnych i lokalnych dofinansowań, które umożliwiają szybsze i skuteczne wdrażanie inwestycji.

W obliczu powyższych faktów należy stwierdzić, iż sam recykling tworzyw sztucznych może nie być do końca opłacalny. Zacznie lepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa jest ścieżka GOZ, której opłacalność dodatkowo podnosi balans cen i kosztów pomiędzy rynkiem polskim a rynkami UE.