Gatunki tworzyw recyklingowanych w Polsce

kwi 30, 2024

Polski rynek recyklingu kształtowany jest przez inne czynniki i preferencje materiałowe niż w innych krajach Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do rynków europejskich, gdzie dominuje recykling PET (polietylen tereftalanowy), w Polsce na pierwszy plan wysuwa się LDPE (polietylen o niskiej gęstości). Powyższy trend wynika z charakterystyki krajowej produkcji i konsumpcji, gdzie LDPE odgrywa kluczową rolę, zwłaszcza w sektorze opakowań.

Odmienność krajowego i europejskich rynków recyklingu stanowi nie tylko wyzwanie, ale także szansę na rozwój innowacyjnych rozwiązań i technologii, które mogą lepiej odpowiadać na lokalne potrzeby i przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju.

Przewaga LDPE na polskim rynku recyklingu

W Polsce polietylen o niskiej gęstości (LDPE) jest obecny w wielu sektorach przemysłu, co bezpośrednio przekłada się na jego wysoki udział w rynku recyklingu.  Udział LDPE w stosunku do regranulatów z pozostałych tworzyw sztucznych przedstawia wykres.

Źródło: Recykling Tworzyw Sztucznych w Polsce RAPOTR 2023, Plastics REVIEW

LDPE stanowi około 30% rynku recyklingu tworzyw w Polsce. Ta dominacja wynika nie tylko z dużej ilości generowanych odpadów, ale także z rosnącego zapotrzebowania na recyklaty LDPE w różnych sektorach przemysłu. Recykling LDPE pozwala na odzyskanie cennego materiału, który może być ponownie wykorzystany w produkcji, zmniejszając tym samym zapotrzebowanie na nowe surowce i wpływając pozytywnie na środowisko.

Dominacja LDPE na polskim rynku recyklingu ma również wpływ na jego stabilność. W przeciwieństwie do rynków, na których dominuje recykling PET, polski rynek LDPE jest mniej podatny na gwałtowne zmiany cenowe i zawirowania rynkowe. Jest to szczególnie ważne w kontekście globalnych wyzwań gospodarczych i ekologicznych, w obliczu których dla zrównoważonego rozwoju szczególnie ważna jest stabilność rynku recyklingu.

Przyszłość recyklingu tworzyw sztucznych w Polsce i UE

W kontekście przyszłości recyklingu tworzyw, zarówno w Polsce, jak i w całej Unii Europejskiej, obserwuje się znaczące tendencje wzrostowe. Szczególnie istotne są prognozy dotyczące wzrostu popytu na recyklaty poliolefinowe, takie jak rPE (recyklingowany polietylen) i rPP (recyklingowany polipropylen). Oczekuje się, że do roku 2030 popyt na te materiały wzrośnie nawet pięciokrotnie, co jest wynikiem rosnącej świadomości ekologicznej i regulacji prawnych nakładających większe wymagania dotyczące recyklingu.

Polska, z jej unikalnym profilem rynkowym skoncentrowanym na LDPE i innych poliolefinach, ma szansę odegrać kluczową rolę w przyszłym rozwoju rynku recyklingu w Europie. Wysoki udział poliolefin w polskim recyklingu tworzyw daje branży solidne podstawy do adaptacji do rosnącego popytu na rPE i rPP. Polskie przedsiębiorstwa i instytuty badawcze mogą przyczynić się do rozwoju nowych technologii i metod recyklingu, które będą odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynkowe.

Wyzwania i możliwości rozwoju

Przyszłość branży recyklingu w Polsce i w UE nie jest wolna od wyzwań. Wymagane będą inwestycje w nowoczesne technologie recyklingu, rozwój infrastruktury oraz innowacje w zakresie projektowania produktów, aby ułatwić ich późniejszy recykling. Ponadto, ważne będzie zwiększenie świadomości społecznej w zakresie recyklingu i promowanie zrównoważonego konsumpcjonizmu.